Breadcrumbs


Просмотрено


Количество просмотров материалов
351051


Academician Yu. V. Gulyaev, V. F. Kravchenko, and Academician V. I. Pustovoit


Kravchenko–Kotel’nikov Analytical Wavelets
in Digital Signal Processing


Doklady Physics, 2007, Vol. 52, No. 12, pp. 645–652.